Kontakt

Viktor Vala
Dolomitová 309/4
Praha 5 – Velká Chuchle

telefon: + 420 777 200 433
email: viktor.vtr@seznam.cz
facebook: www.facebook.com/viktorovo.cz